IP-klasser

Første ciffer (IPx-):

0: Ingen beskyttelse.

1: Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 50 mm eller mere.

2: Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 12,5 mm eller mere. Beskyttet mod berøring af farlige dele med en finger.

3: Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 2,5 mm eller mere. Beskyttet mod berøring af farlige dele med et stykke værktøj.

4: Beskyttet mod faste genstande med en diameter på 1,0 mm eller mere. Beskyttet mod berøring af farlige dele med tråde o. lign.

5: Støvskærmet

6: Støvtæt.

 

Andet ciffer (IP-x):

0: Ingen beskyttelse

1: Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning.

2: Lodret faldende vanddråber må ikke have nogen skadelig virkning, når kapslingen hælder med en vinkel på 15° i forhold til sin normale stilling.

3: Vand, der falder som regn med en vinkel op til 60° med lodret plan må ikke have nogen skadelig virkning.

4: Vand, der sprøjter mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.

5: Vand fra et strålerør rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.

6: Kraftige vandstråler rettet mod kapslingen fra enhver retning må ikke have nogen skadelig virkning.

7: Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen er nedsænket i vand under definerede betingelser med hensyn til tryk og tid.

8: Det må ikke være muligt for vand at trænge ind i skadelige mængder, når kapslingen langvarigt er nedsænket i vand.